Inrapportering bortforsling (hemställan) av fordon på privat mark

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Uppgifter om fordon
  • 2. Fordonets placering
  • 3. Kontaktuppgifter
  • 4. Faktureringsuppgifter
  • 5. Skicka in

Inrapportering av skrotbil

 

Om ett fordon står övergivet på privat mark, företagsmark eller statliga vägnätet, debiteras markägarenhela kostnaden för bortforsling och skrotning. Kommunen måste få in en skriftlig begäran från markägaren för att kommunen ska hjälpa till med bortforsling mot en kostnad. Fordon som kan anmälas är exempelvis bil, moped, motorcykel, släpkärra, buss, lastbil, båt på trailer och båttrailer.

  

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Klicka på "starta e-tjänst" 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned