Avfall - Grovavfall, beställ hämtning (2 kbm ej storsäck) mot kostnad

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Grovavfall, beställ hämtning (2 kbm ej säck) mot kostnad
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här kan du som bor i småhus, grupphusområde eller har en verksamhet beställa större grovavfallshämtning (max 2 kubikmeter, cirka 2x2 meter) året om mot en kostnad enligt gällande taxa. Entreprenören har sex helgfria arbetsdagar (måndag-torsdag) på sig att hämta ditt avfall.
Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning, då det kan hämtas redan samma dag.
Ställ avfallet vid tomtgräns eller plats som medger möjlighet till vändning för lastbil och märk det med "Grovavfall".

  • Vi hämtar max 2m³ per hämtningstillfälle och maxlängd är 2 meter,
  • Du måste förpacka allt småplock i säck eller kartong, max 15 kg per enhet.
  • Du kan inte lämna bygg- och rivningsavfall i denna tjänst, läs om hämtning av det i länken, bygg- och rivningsavfall

Önskar du regelbunden grovavfallshämtning kontakta Servicecenter.

Läs om grovavfall
Läs avfallstaxan

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information