SMS-avisering - inför och efter utförd slamtömning

  • 1. SMS-avisering inför, samt efter utförd slamtömning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Beställ SMS-avisering

Här kan du beställa SMS-avisering inför, samt efter utförd tömning av din slam-/fettavskiljaranläggning.

Det är ditt ansvar att lämna ett korrekt telefonnummer och meddela eventuella förändringar.
OBS! SMS-tjänsten fungerar endast på svenskregistrerade nummer.

  

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information