Vattenavläsning

  • 1. Vattenavläsning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Vattenavläsning 

Du som är fastighetsägare läser själv av vattenmätaren minst en gång per år, uppgifterna ligger till grund för debiteringen av din vattenfaktura.

Kommunens system räknar om din beräknade årsförbrukning. Debiteringen på fakturan ändras efter den nya förbrukningen, efter den senast angivna mätarställningen. Glömmer du avläsningen kan det medföra för hög eller för låg preliminär debitering.

För att använda e-tjänsten behöver du tillgång till följande uppgifter:

Anläggningsnummer.
Mätarställning
Mätarnummer, det finns instansat på metallringen kring mätarfönstret (numret på din vattenmätare ska stämma överens med numret som finns på din faktura)
Kan du inte läsa av din mätare kontakta servicecenter 08-5782 91 00.

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information