Dagvatten fastighet

  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Kontroll av dagvatten

Misstänker du att din fastighet tar hand om dagvatten fastighet (regn och smältvatten) på den egna fastigheten till exempel genom en stenkista. Vi kommer att kontrollera anslutningen och du behöver inte vara hemma vid besöket. Har vi debiterat avgiften felaktigt korrigerar vi det från 180101 då dagvattentaxan infördes.

 

 All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information