Avfall - anmäl utebliven hämtning

  • 1. Utebliven avfallshämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Anmäl utebliven avfallstömning

Har ditt latrin- mat- hushålls-grov- el- eller trädgårdsavfall inte hämtats? Anmäl till oss redan dagen efter.

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs. Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

  

Information