Avfall - Trädgårdsavfall, beställ nytt abonnemang

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Avfall - Trädgårdsavfall, beställ nytt abbonnemang
  • 2. Skicka in

Här kan du beställa ett abonnemang för trädgårdsavfallskärl på 370-liter. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall måndag, tisdag eller torsdag jämna veckor under säsongen vecka 16 - 46.
Vid hämtning ställer du kärlet vid vägen senast klockan 06.00 med draghandtaget utåt.
Abonnemanget löper på tillsvidare och upphör först när du säger upp det.

Debiteras enligt gällande avfallstaxa.
Läs avfallstaxan

Läs mer om trädgårdsavfall

  

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

  

Information