Avfall - Latrin, beställ hämtning

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Latrin, beställ hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här kan du beställa latrinhämtning som debiteras enligt gällande taxa.

För att få hämtat önskad torsdag behöver vi få din beställning senast onsdag samma vecka, före klockan 12.00.
Du kan beställa hämtning året om. Vi hämtar inte på röda dagar.

 

Ställ fram den rena förslutna behållaren vid infarten till din fastighet senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, vägen måste vara farbar. Får max väga 15 kg.

 

Vill du ha regelbunden tömning, kontakta servicecenter.


Läs om latrin

Läs avfallstaxan

 

Kontakt Servicecenter

E-post: servicecenter@tyreso.se

Telefon: 08-578 291 00  

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information