Avfall - Trädgårdsavfall, avsluta abonnemang

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Trädgårdsavfall, avsluta abbonnemang
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här avslutar du ditt trädgårdsavfallsabonnemang.

Tänk på att ställa ditt kärl synligt vid fastighetsgräns tills hämtning har skett.

 

Läs mer om trädgårdsavfall

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"   

Information