1. Fliknamn
  2. Förhandsgranska
  3. Skicka in
Anmälan till danskurser i Dancehall och Streetdance vårterminen 2020
I vår verksamhet är vi måna om att undervisningen passar dig. Ange vilken nivå du tillhör (om det blir fel nivå hjälper lärarna till så att du hamnar i rätt grupp).
Jag vill dansa dancehall...
Jag vill dansa streetdance...
Du betalar avgiften via Swish 123 634 68 86, märk betalningen med danskurs (dancehall eller streetdance) och deltagarens namn.
Avgift för danskurser
För deltagare under 18 år, 450 kronor/termin.
För deltagare fyllda 18 år, 650 kronor/termin.
Terminsavgiften berättigar till valfritt antal kurser.
Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos Kultur och fritidsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.